Tira Vento LADY BECHEROVKA
(Pride of Russia Urano - Tira Vento Becherovka)
ur. 30.10.2015

RODOWÓD WYSTAWY GALERIA

INTERNATIONAL CHAMPION

Champion POLSKI
Champion CZARNOGÓRY
Grand Champion CZARNOGÓRY
Champion KOSOWA
Grand Champion KOSOWA
Champion SERBII
Champion MOŁDAWII
Młodzieżowy Champion POLSKI

vWD - wolne

HD-B