Na sprzedaż / For sale:
ur./born: 06.07.2018

Tira Vento BIRTHDAY BISCUIT "Baśka"

Tira Vento BIG BROWN BOY "Biggs"

 

więcej informacji / more information !!!