Na sprzedaż / For sale:

Tira Vento ABSOLUTELY CLEVER TEENAGER
ur./born: 24.02.2017

więcej informacji / more information !!!