OVER AND OVER AGAIN Avendesora Poland (FCI)
GALERIA / GALLERY

RODOWÓD WYSTAWY POTOMSTWO GALERIA

9 miesięcy / months

8 miesięcy

11 tygodni / weeks

8 tygodni / weeks